בעלי עסקים - הצטרפו ללא עלות והתחילו למכור שוברי מתנה ❤️ להרשמה לחצו כאן

תנאי שימוש

9 אוגוסט 20׳

תנאי שימוש  

קבלת תנאים והגבלות

אתר זה הוקם כדי לסייע לעסקים סביב התפשטות מחלת הקורונה והשפעותיה הכלכליות. מטרת האתר היא לעזור לעסקים למכור שוברים ללקוחותיהם, אותם ניתן לממש בעתיד עבור כל סחורה ושירותים שהם בדרך כלל מוכרים.

התנאים המפורטים להלן מהווים תנאי שימוש מחייבים לשימוש באתר ובשירותים המסופקים באתר. הגלישה באתר והגישה אל המוצרים והשירותים, הינה בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

2.  הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר כהגדרתו להלן ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מנהל האתר כהגדרתו להלן. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.פ>

3. בלחיצה על כפתור הקנייה אתה מסכים שאתה קונה שובר בתנאים המפורטים כאן.

הגדרות

1.1 במונחים אלה, המילים הבאות מוגדרות משמעות ספציפית:

׳שובר׳ פירושו שוברים המסופקים על ידינו לשימושך כדי לממש סחורה או שירותים.

׳בית העסק הנבחר׳ העסק שבחרת לקנות שובר ממנו; 

׳סחורה׳ פירושו כל סחורה המוצעת על ידי סוחר.

׳בית עסק׳ פירושו אותם עסקים המשתתפים שאנו פועלים כסוכן עבורם ושניתן למצוא באתר זה.

'שירותים' פירושו כל השירותים המוצעים על ידי בית עסק באתר.

 'אנחנו', ו- 'שלנו' הם התייחסות לחברה שמפעילה את האתר.

'אתה' ו- 'שלך' הם התייחסות אליך.


 


הפעלת אתר

 

2.1 אנו פועלים כסוכנים עובר בתי העסק. אנו מוכרים שוברים מטעמם וגובים תשלום באמצעות הפלטפורמה שאנחנו משתמשים בה כדי להעביר להם את הכסף. אנו עושים זאת ללא למטרות רווח.

2.2 בית העסק הנבחר הוא מוכר השובר ואחראי באופן בלעדי לספק כל סחורה ו / או שירותים שתבחר לממש את השובר עבורם.

רכישת שוברים

3.1 לאחר ביצוע רכישה, לא יינתנו החזרים או החלפות אלא אם כן נדרש כך על פי החוק.

3.2 שוברים ניתנים למימוש רק בגין הסחורות ו / או השירותים שזמינים בדרך כלל מבית העסק הנבחר ויהיו כפופים לתנאים והגבלות של בית עסק הנבחר על אספקת הסחורה או השירותים. פדיון השובר לאלכוהול הוא על פי שיקול דעתו של בית העסק הנבחר.

3.3 כל שובר כולל קוד ייחודי וניתן למימוש פעם אחת בלבד.

3.4 השוברים יהיו תקפים מרגע הרכישה ועד 6 חודשים לאחר הנפקתו.

3.5 לא ניתן לשלב שוברים עם הצעות אחרות, או מבצעים אחרים, אלא אם כן צוין אחרת על ידי בית העסק. שוברים ניתנים לפדיון בשלמותם בלבד אלא אם נקבע אחרת על ידי בית העסק. 

3.6 מספר השוברים שיכול לרכוש כל חבר ביחס לעסקה ספציפית ייקבע על ידי בית העסק.

3.7 אסור לשכפל, למכור או לסחור בשובר כלשהו, אלא אם כן הדבר הותר במפורש על ידי בית העסק או אם נעשה זאת באופן אחר בהתאם לחוק.